Jacques Van Ommen Het verzorgen van een zeeaquarium

23 juni 2019

Vragen over de hobby?

Filed under: — admin @ 12:28 pm

IK HEB EEN VRAAG BETREKKING HEBBENDE OP ONZE (ZEE)-AQUARIUMHOBBY. 

TOT WIE KAN IK MIJ RICHTEN OM EEN JUIST ANTWOORD OP MIJN VRAAG TE KRIJGEN?

Een vraag die vaak gesteld wordt door een beginnende aquariaan die van verschillende mensen verschillendeantwoorden op dezelfde vraag heeft ontvangen.

Maar hoe zit dat nu met dat juiste antwoord. Wie heeft er nu echt verstand van zaken betreffende onze hobby?

Dit probleem speelt een grotere rol dan veel liefhebbers beseffen.

Laten we eens een aantal veronderstelde autoriteiten op aquariumgebied, op een rijtje zetten in willekeurige volgorde.

1. De handelaar

2. De bondsbestuurder

3. De verenigingsbestuurder

4. De spreker die op een verenigingsavond een spreekbeurt houdt

5. De auteur van één of meerdere gepubliceerde artikelen

6. Een lid van een zeeaquariumvereniging

7. Het forum

Dit zijn zo al zeven opties, en ik durf te beweren dat de meest juiste optie nog niet in het rijtje vermeld staat.

Maar laten we deze zeven mogelijkheden eens bekijken.

De handelaar.

U weet net zo goed als ik, er zijn handelaren en handelaren. Zonder namen te noemen weten de ervaren aquarianen dat er verkopers zijn die verstand van zaken hebben maar toch liever verkopen dan dat ze u moeten adviseren om b.v. toch maar even de door u geplande koop uit te stellen of zelfs helemaal niet aan te schaffen. Ook zijn er verkopers die het (zee)aquariumgebeuren “er maar bij doen” en slechts praten alsof ze verstand van zaken hebben. Ook met licht boven de verkoopstellingen wordt door sommige handelaren geknoeid om de kleuren feller of anders te laten lijken. Het door u aangeschafte diep blauwe koraal blijkt thuis in de bak helemaal niet zo mooi blauw te zijn.  Internetbedrijfjes die de dieren in een achterkamertje verkopen maken zich daar nogal eens schuldig aan. Het is dus de kunst om het kaf van het koren te scheiden.

Maar hoe kan een beginner deze kwestie het beste aanpakken?

De bestuurder.

Ik behandel de bondsbestuurder en de verenigingsbestuurder maar samen.

Zelf heb ik al ruim vijfveertig jaar diverse zee- en zoetwateraquaria onderhouden en ben bijna even lang lid van een zeeaquariumvereniging waarvan dertien jaar lang als verenigingsbestuurder. Binnen de bond NBZ ben ik jaren lang redactiemedewerker geweest en bij de bond NBAT jaren lang redactielid. Als verenigingslid werd mij wel eens een vraag gesteld maar dat gebeurde veelal door bekenden. Toen ik lid van het verenigingsbestuur werd bleek ik ineens voor velen een autoriteit op aquariumgebied te zijn ( dit werd nog erger toen ik lid van het bondsbestuur werd) en werd ik overspoeld met vragen betreffende onze hobby. Men gaat er blijkbaar vanuit dat een bestuurder en vooral een voorzitter, wel extra verstand van zaken moet hebben. Dit hoeft natuurlijk helemaal niet het geval te zijn.

De spreker.

Wanneer een spreker wordt uitgenodigd om een verenigingsavond te verzorgen geeft dat geen garantie dat een ter zake kundige lezing wordt gegeven. Helaas heb ik al veel te vaak moeten meemaken dat de spreker in feite praktisch geen verstand van zaken bleek te hebben maar dat wel pretendeerde. Zo’n spreker valt door de mand wanneer ervaren aquarinanen vragen gaan stellen en de spreker om het antwoord heen probeert te draaien. Uit fatsoen houden de meeste ervaren aquarianen dan, m.i. onterecht, hun mond, enerzijds om de goede man niet af te laten gaan, anderzijds om de sfeer niet al te zeer negatief te beïnvloeden.

Helaas blijft zo’n spreker dan voor de nieuwelingen een autoriteit en worden zijn uitspraken voor waarheid aangenomen. De verenigingsbestuurder die de goede man heeft uitgenodigd bedankt de man voor zijn “prima” lezing en daarmee is de kous af. 

De verenigingsbestuurder die de spreker heeft uitgenodigd treft niet altijd blaam. Ik weet uit ervaring hoe moeilijk het is een goede spreker met verstand van zaken voor een avond te strikken. Nieuwe sprekers zijn vaak niet bekend v.w.b. hun kennis op aquariumgebied en er bestaat bij mijn weten geen sprekerslijst bij de bond met een aantekening per spreker die een indicatie geeft inzake de deskundigheid van die spreker.

Helaas zijn er ook sprekers die al jaren “achter lopen” maar nog steeds teren op hun vroegere deskundigheid en daarom nog steeds gevraagd worden. Of de man heeft een titel. Dat schijnt ook vaak een garantie te zijn voor deskundigheid. Wanneer hij dan ook nog een aquarium heeft, of heeft gehad, in goede of minder goede conditie dat weet men niet eens altijd, ja, dan zal het wel goed zitten. Enfin, je bent dus iemand met een titel, je hebt ook nog eens een aquarium dat het ook nog eens uitstekend doet, misschien ben je ook nog eens in het buitenland geweest. Dan moet je het toch wel weten!!!!!

De auteur.

Ik denk dat het moeilijk is voor een beginneling om een auteur met verstand van zaken te kunnen onderscheiden van iemand die eens een stukje schrijft omdat de vereniging daar bijvoorbeeld zo op aangedrongen heeft. De vereniging neemt in de meeste gevallen geen verantwoordelijkheid voor het geplaatste stukje. Er is toch al zo moeilijk aan kopij te komen. Een schrijver in een bondsblad wordt vaak (en zeker niet altijd terecht) gezien als iemand met nog meer verstand van zaken. Bij de toenmalige Nederlandse en Belgische bond van zeeaquariumhouders ( NBBZ) werd er door een bevriende, net afgestudeerde bioloog met slechts een paar jaar ervaring met een klein aquarium onzin gepubliceerd zonder dat daar commentaar op werd gegeven. Deze bond is ter ziele gegaan.

Nu is het doorgaans wel zo dat de redactie van een bond of vakblad vaak meer aandacht schenkt aan het geschreven woord en het artikel ook kritisch bekijkt en beoordeeld, voor zover mogelijk, op eventuele onjuistheden. Maar zelfs dat geeft nog geen garantie dat die auteur ook verstand heeft van die zaken waarover u graag informatie wilt hebben.

Het is ook niet zo moeilijk een artikel over te schrijven, aan te passen of te vertalen en er je naam aan te verbinden.

Het verenigingslid.

Er zijn verenigingsleden die een prachtig aquarium hebben. Is dat een garantie voor kennis?

Als hobby c.q. bijverdienste plaats en onderhoud ik (zee)aquaria bij bedrijven en particulieren. Ook verzorg ik aquaria van mensen die lid zijn van een vereniging. Er bestaan ook z.g. liefhebbers die iedere maand hun dode dieren vervangen door nieuwe. Daarnaast heb je ook nog leden die met wat geluk en hulp van anderen een prachtig aquarium in stand kunnen houden maar toch geen verstand van zaken hebben. Hun eigen aquarium kunnen deze mensen met veel kunst en vliegwerk in goede staat houden maar daar is het dan ook mee gezegd. Sommige aquaria lijken het, voor wat betreft een beginneling, uitstekend te doen. Er zijn leden die hun mond vol hebben over diverse meetwaarden, toevoegingen, waterkwaliteit en liefst ook nog veel Latijnse benamingen. Die zullen het wel weten!!! Hier wil ik mee aangeven, er zijn leden met en zonder kennis en weinig tot geen ervaring op ons hobby gebied.

Na dit gelezen te hebben denkt u waarschijnlijk, laat die negatieve stukjesschrijver nu eindelijk eens zijn pen weggooien of laat hem eens met wat positiefs op de proppen komen.

Het klinkt allemaal erg negatief, dat geef ik toe. Wat ik met dit stukje tekst wil bereiken is, dat die aquariumhouders die regelmatig o.a. met mij contact opnemen om een bepaald probleem te bespreken of om de vraag te stellen: 

Tot wie kan ik mij richten om een juist antwoord op mijn vragen te krijgen?,

eens nadenken over het bovenstaande. Natuurlijk zijn er mensen, ook sprekers, auteurs enz. met verstand van zaken. Die mensen zijn niet altijd zo ver weg. Ze lopen ook niet altijd te koop met hun kennis en ervaring.

Wilt u een juist antwoord krijgen op uw vragen betreffende onze hobby, dan geef ik u het volgende advies.

1.                Word lid van een goede aquariumvereniging.

Daar kan men uw vragen beantwoorden en u advies geven. Er is daar ook een bibliotheek aanwezig. Lees die boeken of artikelen. Bezoek de verenigingsavonden. Leer de verenigingsleden kennen. dan kunt u juist daar vragen stellen aan de juiste mensen. Hier komt u kennis tegen uit ervaring opgebouwd. U zult in contact komen met leden die ieder een eigen stukje ervaring op ons hobbygebied hebben opgebouwd. Praat met die mensen. Van praten wordt men wijs. Bezoek die mensen als dat mogelijk is en kijk naar hun aquaria. Maak gebruik van hun stukje ervaring en vergelijk. Tien mensen weten meer dan één.

2.                  Word eventueel ook lid van de bond. ( Interessante links )

Vooral daar kan men u doorverwijzen naar een deskundige. Er is een bond die voor u interessant kan zijn. De  NBAT. Deze bond geeft zelf een prima “vakblad” uit. Ook via de bond zijn diverse publicaties te bestellen die makkelijk leesbaar zijn en goed zijn te gebruiken door beginner en gevorderde. (Op zeewatergebied zijn deze publicaties voor de beginner geschreven weliswaar soms wat achterhaald maar nog goed bruikbaar. De techniek gaat zo snel en de ervaringen kunnen niet altijd direct worden verwerkt. U moet dat kunnen begrijpen.) Er bestaat ook binnen de bond een adviesorgaan waar u gebruik van kunt maken.

                    3.            Ga eens op bezoek bij aquariumhouders en praat over hun aquariumervaringen en doe er uw voordeel mee. Wees wel kritisch en neem niet alles klakkeloos voor waarheid aan. Een aquarium kan er prachtig uitzien maar hoelang leven de dieren ik dat aquarium. Beweren meerdere mensen hetzelfde dan heeft u meer zekerheid.

                    4.             Lees goede aquariumliteratuur.  

Zoals eerder geschreven, de bond en de vereniging kan u helpen de juiste keus te maken. Er zijn nogal wat veranderingen op technisch gebied die nog niet beschreven zijn.

                    5.             Val niet voor titels of functies van mensen, sprekers, auteurs, handelaren, enz. Dit geeft geen enkele garantie v.w.b. kennis op het gebied van het specifiek (zee)aquarium houden.

                    6.                Ga niet af op wat in forums wordt beweerd. Er wordt helaas zoveel onzin door zg kenners gepubliceerd en er wordt weinig tot geen controle uitgeoefend op dat gebied.

                    7.            Een handelaar die (zee)aquaria plaatst en die ook goed onderhoudt, heeft vooral door zijn jarenlange ervaring  verstand van zaken.

Praat eens met hem.

                    8.             Een liefhebber die niet slechts een paar jaar, maar echt meerdere jaren, liefst ook nog meerdere bakken heeft verzorgd, heeft door ervaring veel geleerd en kennis opgebouwd. Zo’n liefhebber loopt daar niet altijd over op te scheppen. Probeer hem te vinden.

Stel uw vragen aan deze mensen, haal uw kennis ook uit een combinatie van het lezen van goede boeken en vakliteratuur, uit het lidmaatschap van uw vereniging en een bond.

Het antwoord op de titelvraag luidt m.i. dan ook:

– die persoon die door jarenlange ervaring bewezen heeft diverse goede aquaria te kunnen onderhouden.

– die specialist( op een bepaald gebied van aquarium houden) die bewezen heeft door de jaren heen, dat hij zijn  specialisme   beheerst. (de vraag moet dan op wel zijn specialisme slaan)

Maar onthoud, we leren nog steeds. Wat vandaag nog niet mogelijk is of niet houdbaar, kan morgen gewoon zijn. En, twee weten meer dan één.

Dit stukje is geschreven door:

een kleine (niet echt een) handelaar, een bestuurder, verkoper, auteur, spreker, verenigingslid, bondslid, gewezen bondsredactielid en ervaren liefhebber die na ruim 40 jaar (zee)aquarium houden nog steeds leert van o.a. mensen zoals u.

Jacques van Ommen

Ten slotte wil ik toch nog even extra aandacht vragen voor het lidmaatschap van een vereniging en bond. Zoals al eerder genoemd kunt u tijdens verenigingsavonden, die de meeste verenigingen één maal per maand houden, luisteren naar bijvoorbeeld een spreker. U kunt vragen stellen aan deskundigen. Door met de leden te praten en eens een afspraak te maken om bijvoorbeeld thuis de bak te bekijken kunt u uw kennis vergroten. Ook hebben de meeste verenigingen een eigen bibliotheek. U kunt dan tegen een kleine vergoeding goede literatuur bestuderen.

Binnen de bond bestaat er een adviescommissie waar u met uw vragen terecht kunt. Wanneer de commissieleden de vraag niet kunnen beantwoorden, kunnen zij u doorverwijzen.

De bond doet veel werk op een hoger echelon wat ook weer ten goede komt aan de verenigingen en hun leden. Samen zijn we sterk. Dit is zeker belangrijk in de toekomst. Denkt u maar aan de o.a. de wet op de uitheemse diersoorten die ook voor onze hobby consequenties heeft.

Wees voorzichtig met het halen van info van forums. Helaas wordt daar ook veel onzin als waarheid verkondigd.

Wordt lid van een vereniging en/of bond en help mee onze hobby veilig te stellen en op een nog hoger peil te brengen!!!

 

Geen reacties

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress